Julius Eastman při komponování, 1969. Foto Donald W. Burkhardt.

Čtyři klavíry na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina a série koncertních provedení skladby Crazy Nigger amerického skladatele Julia Eastmana Vás čekají v rámci doprovodného programu k výstavě Not Without Joy. Hlavním účinkujícím je oceňovaný klavírista Ivo Kahánek, který skladbu nastudoval se svými studenty. 

 

Nosným tématem výstavy Not Without Joy je dnes velmi aktuální otázka tzv. blackness, černošství. Julius Eastman byl afroamerický homosexuální hudební skladatel, který se veřejně vyjadřoval k otázkám rasové segregace a postavení Afroameričanů ve společnosti. Byl ale také vynikajícím zpěvákem a klavíristou a patřil mezi radikální komponisty. Pozornost poutají především jeho tři skladby z konce 70. let se záměrně provokativními názvy: Crazy Nigger, Evil Nigger a Gay Guerrilla. První jmenovaná skladba je minimalistická kompozice pro čtyři klavíry.

 

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji zde, v případně volné kapacity pak na galerijní pokladně ve dvoraně Rudolfina a na pokladnách České filharmonie.

 

Před koncertem můžete využít možnosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy s jejím kurátorem a ředitelem Galerie Rudolfinum Petrem Nedomou. Vstup na ni je volný. Více informací zde

  

Koncert pořádá Česká filharmonie ve spolupráci s Galerií Rudolfinum u příležitosti konání výstavy Not Without Joy. Další termíny koncertu jsou 15. 1. a 12. 2. 2022.

  

Před návštěvou Rudolfina si prosím přečtěte platná hygienická opatření. Účast na koncertu i komentované prohlídce je možná pouze po předložení potvrzení o bezinfekčnosti: potvrzení o ukončeném očkování proti nemoci Covid-19, platném antigenním nebo PCR testu nebo potvrzením o prodělané nemoci.