Sparentita, obdobně jako všechny jiné entity, podmiňuje chování podnětům svého prostředí. Díky pohybovým detektorům zaznamenává aktivitu vně galerie, hodnotí ji, a v návaznosti přenáší do podoby hned několika uměleckých děl. Jí zvolená výtvarná technika, vypalování lineárních záznamů do termopapíru, je přitom pomíjivá jako ona sama.