Výstava absolventských prací studentů magisterského programu na KF FAMU

Koncepce: Štěpánka Šimlová