Umělci – Memento Mori

Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cílem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

 

Výstava představuje 64 grafických děl, které tvoří heterogenní celek, který demonstruje identitu, shodu a kulturní empatii ve vztahu k jednotlivým konceptům. Výstava bude uvedena během měsíců října a listopadu 2021 simultánně na třech místech – v Praze, Barceloně a Mexico City ve výstavních prostorech Galerie HYB4 (Praha), Chez Xefo Art Gallery (Barcelona) a El Anexo Gallery ateliéru La Trampa Gráfica (Mexico City). Koordinátorem projektu je sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s Kampusem Hybernská, Galerie Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y Arte, La Fundación CIEC (ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).

 

Během roku 2022 bude výstava k vidění v různých městech Španělska, východní Evropy a Mexika, s cílem rozšířit síť spolupráce a kulturní výměny mezi umělci – grafiky a přispět tak k rehabilitaci grafiky jako současného, platného uměleckého jazyka, rovnocenného s ostatními uměleckými disciplínami.

 

Srdečně vás zveme na vernisáž, která proběhne 6. 10. od 18:00 hodin.