Galerie je určená hlavně pro prezentaci mladých umělců.

Galerii založila v r. 2015 Dana Kinclová. Prvotní koncept byl vytvoření „umělecké seznamky“. Cílem bylo dát dva i více umělců, kteří se neznají nebo dosud spolu nespolupracují, dohromady a vytvořit unikátní výstavní projekt v prostorách galerie.
Šlo především o proces práce a galerie si kladla za cíl dávat umělcům spíše platformu než jenom prostor. Umělci byli vybíráni buď na základě portfólií nebo (ve větším počtu případů) na základě osobní zkušenosti. Galerie sídlila do roku 2017 v centru města Brna na ulici Gorkého 12. Dnes je galerie v jiných prostorách, které mají odlišný charakter. Galerie Monomach sídlí v současné době více na „periferii“ a to v brněnské městské části Žabovřesky na ulici Luční 54. S přesunem a razantní změnou typu prostor se změnil i kurátorský výběr umělců. V současné době si galerie dopředu stanoví tématické bloky do nichž jsou na základě portfólií a osobních zkušeností vybíráni umělci, kteří s danou problematikou dlouhodobě pracují. Galerie se zaměřuje na aktuální umělecká, společenská a enviromentální témata.
Názvy výstavních bloků, které už v galerii proběhly nebo v brzké době proběhnou: Proměna identity; “Obsese” materialitou?; Hůř než my? Neudržitelnost blahobytu; K obrazu svému: vizuální transfer a autenticita díla; Místo, kde tvořím: význam lokalizace procesu tvorby.
Galerie Monomach je provozována formou měsíčních výstav. Ročně máme průměrně 9 výstav a několik doprovodných programů v podobě koncertů, performancí, projekcí a diskusí.

Kurátoři: Dana Kinclová, Pavla Maslejová

Tým podílející se na přípravách výstav a doprovodných programů: Jana Čuprová, Monika Rygálová, Tomáš Šmíd