Jsou věci tak zřejmé, že na nemyslíme. Jsou věci tak důležité, že na nesmíme zapomenoutV období masového selfideologismu, v pečlivě vybroušené selfmade společnosti, s existenciálním předpokladem virtuálních vztahů, nabývá zkoumání a nalézání identity zvláštního významu.  Zvykli jsme si na globální pokrytí, rychlost, plošnost i plochost vjemů. Naše osobnost je neustálá, tekoucí proměnná, která buď narazí do zdrojů podnětů, či o jen letmo zavadí. Plocha a hloubka jsou ale dvě různé roviny, a k vnímavosti je potřeba časJsme si obklopujícím nás světem, a      ten je zase odrazem nás. Jsme reflexí a reflektorem, sebereflektorem a sebereflexí. Čím plošnější a povrchnější jsou naše vztahy s okolím, tím méně jsme si sami pro sebe. Osobní, hluboké a dlouhodobé vztahy se proto staly základními kameny nejen pro výstavu Perlorodky, ale i pro samotnou nově vznikající White Pearl Gallery.

Jiří David, Karíma AlMukhtarová, Vladimír Skrepl, Michal Škapa, Jan Vytiska a Epos 257, přetvoří svými díly nový prostor galerie ve ztvárnění každodenní i celoživotní proměny jedince. Pečlivý kurátorský výběr umělcůakademiků i autodidaktů, konceptualistů i expresivně polohovaných umělců a to napříč generacemi, za cíl vytvořit dostatečně širokou paletu výtvarných přístupů a dopomoci tím k čitelnosti proměn v procesu vzájemné interakce a ovlivnění autorů. Především dojde tedy k osobnímu kontaktu, k implementaci písečného zrna, reciproční reakci, potom ke vzniku děl,  či modifikaci původní idey, případně k jejich vzájemnému obohacení." – kurátorka výstavy Alexandra Karpuchina