Hlavním tématem Šárky Radové je člověk, ať už z pohledu osobnostního, psychologického či společenského, sociologického. Lidskou podstatu nahlíží v její celistvosti, s jejími světlými i stinnými stránkami, s radostmi i smutky. Lidské pachtění za dobrými i špatnými cíli zhmotňuje s pochopením, nadhledem, ale i s ironií.

 
Na litoměřické výstavě s názvem Mezi lidmi se autorka představí pracemi z posledních let. V sousoší Rozhovor proti sobě staví polopostavy muže a ženy, jejichž tváře vypovídají o nesnadnosti mezilidského dorozumění. Proměnu tváře sleduje i na kolotoči bust s názvem Diktátor, kdy centrální postava žije na úkor okolních. Lidskou vzájemnost a snad i předurčenost řeší v seskupení postav do Systému nebo v Koloběhu, stejně jako v Pyramidě, kdy každý člověk stojí na ramenou jiného člověka. V sousoší Proměna netradičním způsobem sleduje sochařský přístup k lidské figuře, klasický sochařský postup – získání výsledné podoby odsekáváním či modelováním z bloku hmoty – obrací a reálné zpracování figury v různých pozicích v několika krocích postupně redukuje až k základnímu bloku. Různé podoby lidství jsou podány s jemností vlastní autorce, ovšem bez idealizace. Šárka Radová si uvědomuje, že člověk je složité konstelace, Jin a jang, jak učí východní filosofie z domoviny porcelánu.

 
K výstavě vyjde monografie s textem Jaroslava Vanči sledujícím tvorbu autorky od 70. let do současnosti a s četnými reprodukcemi.