Výstava Urban Eclipse reflektuje život ve velkoměstě a shon soudobé společnosti, která se čím dál více noří do virtuální reality. Vystavovaná díla se zaobírají skrytými pocity jednotlivců v narůstajícím chaosu, kolísajícími mezi nepřetržitým vnímáním a prezentací vlastní osoby.

 

Umělkyně Tereza Laznová, která studuje navazující magisterský ateliér Grafika, upozorňuje ve své tvorbě na možný civilizační defekt a postupný přerod do nového, složitějšího a zároveň pohodlného světa, který nám usnadňují nové technologie. Výstava k návštěvníkům promlouvá pohledem třetí osoby, reprezentující současnou generaci, která se přizpůsobuje měnícímu se systému. Do děl Terezy Laznové se promítají prožité události a vzpomínky, prolínající se s přítomností.

 

Galerie GAFA, která v roce 2022 rozšířila kreativní zónu DEPO2015, je novým výstavním prostorem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Každý měsíc poskytuje mladým umělcům a umělkyním prostor pro prezentaci jejich autorských prací, ať už to jsou spontánní studentské projekty, nebo individuální a skupinové výstavy.