výstava: 12. 2. – 18. 4. 2018
kurátor: Alexandr Jančík

——————–
S potěšením představujeme novou výstavu v místně-specifickém prezentačním prostoru pro umění videa a přilehlých disciplín:

TEXTOVÝ FILM A
 

Východiskem videopásma Textový film A se stala výstava Text, lži a video, připravená v roce 2016 pro knižní veletrh autorských a uměleckých publikací LITR v Olomouci. V prostoru galerie W7 byly připraveny speciálně adjustované tisky vybrané z autorských knih prezentovaných na veletrhu, mnohonásobně zvětšené výřezy soustředící se na formální kvality textu a estetickou rovinu fontů a liter. Součástí prostoru byla také videoinstalace čtyř krátkých filmů, jež spojoval redukovaný vizuální styl, černobílá stylizace a zásadní důraz na textové sdělení. Druhá část projektu byla koncipována jako videopásmo, probíhající po dobu trvání veletrhu ve smyčce. 

Textový film A v novém uspořádání slučuje videa do jednoho celku. „A“ v názvu odkazuje k širšímu spektru textových filmů a k možnosti rozšíření do dalších potenciálních kolekcí, neb pásmo neusiluje být vyčerpávajícím přehledem českého textového filmu, ať už historicky či tematicky. Účelem je především snaha o představení výrazných autorských počinů vyjadřujících se textovým sdělením v pohyblivém obraze. (více k výstavě viz: http://galerie-monitor.tumblr.com/)

——
Galerie Monitor, Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3 
přízemí pravého křídla budovy – vedle automatu na kávu

otevřeno v otevírací době Konviktu (ve všední dny 8:00–22:00 hod)