Také druhý díl projektu navazuje na výstavu Česká groteska, uskutečněnou před víc než před dvaceti lety v Galerii hlavního města Prahy. Snaží se postihnout, že groteskní linie v českém umění stále pokračuje, že se s ní ztotožňuje nebo se jí dotýká řada výrazných osobností od nejstarší až po nastupující generaci. Výstava se zaměřuje na další okruh umělců, kteří různými způsoby s nadsázkou, ironií a humorem reagují na to, co se děje v dnešní společnosti. Představí vedle sebe díla, jejichž autoři využívají rozmanité výrazové prostředky od obrazů, soch a objektů k videím a instalacím. Projekt má přinést určitá srovnání, jakým způsobem zacházejí s absurditou umělci v různých obdobích, jak se vlastně kdykoliv nabízí řada příležitostí k jejímu uplatnění a jak v tomto směru každá doba a každá situace přináší odlišnou inspiraci.

Afterparty: Radio Wave DJ Sessions DJ Tall (pořad Cookin´) – jazz

recenze výstavy Absurdita? Groteska? Ironie? 1. díl:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/744946

http://www.ct24.cz/kultura/vytvarne-umeni/92305-vystava-v-nod-pripomina-ceskou-grotesku/

http://www.denikreferendum.cz/clanek/4238-vystava-v-galerii-nod-recykluje-tema-grotesky

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/absurdita-groteska-ironie–744449