Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.

 

Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 m² výstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity.

 

Dům umění Ústí nad Labem představuje kvalitní institucionální zázemí splňující mezinárodní standardy pro prezentaci výstav a uměleckých děl a jeho prostorový i technologický potenciál dovoluje plnohodnotné zapojení do prestižních grantových schémat a náročných mezinárodních produkcí.