Určení vlastního místa na světě a vymezení si svého prostoru je přirozenou potřebou a logickým vývojem každého člověka. Uspořádáním chaosu, definováním záchytných bodů, k nimž se vztahujeme a které jsou mírou věcí, tvoříme svoji identitu. Žitý prostor silnou měrou určuje architektura. Současní umělci se k ní buď vyjadřují přímo nebo ji vnímají v druhém plánu jako přirozenou součást svého prostoru a jeho existenciálního prožívání.

Kurátorky: Terezie Nekvindová a Sláva Sobotovičová
Technická spolupráce: Tereza Velíková
Pořádá: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU), více na http://vvp.avu.cz/
Poděkování: Lucie Šmardová, Blanka Švédová, hunt kastner artworks