L: Běla Kolářová: Plavovlasá mulatka / A blonde mulatto, 1981 , asambláž / assamblage P: J. S.: Nalezené zátiší, Autoportrét / Found Still-life, Selfportrait, 1985/2021 ed. 5

Již v roce 1968 vyhotovil Jan Svoboda ve spolupráci s historičkou fotografie Annou Fárovou limitovanou prodejní edici čtveřice svých fotografií, která však byla dle vzpomínek jeho ženy Anny realizována jen částečně. Tuto myšlenku jsme se rozhodli oživit novou edicí Svobodových fotografií, která byla připravena ve spolupráci s rodinou autora a kurátorem Pavlem Vančátem. Realizaci nových zvětšenin na barytovém papíře, v rozměrech přesně odpovídajících autorským výstavním originálům, provedla s maximální péčí fotografka Tereza Kabůrková. Nová edice Svobodových děl by měla nejen zaplnit mezeru na trhu, kde jsou kvalitní originály jeho děl dostupné jen zřídka, ale také oživit odkaz jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 60.–70. let.

  

Při přípravě výstavy představující novou edici Svobodových děl jsme se pokusili nalézt jeho „blížence“, jejichž díla mohou reflektovat, rozšířit i posunout zažité čtení Svobodových fotografií. Ústředním tématem výstavy je snaha budovat fotografický obraz jako autonomní plochu, adekvátně k vývoji moderního obrazu, ale také hledání hranice mezi fotografií, malbou a současným uměním. Vybraní umělci patří jak k Svobodovým generačním souputníkům a přátelům (Stanislav Kolíbal, Dalibor Chatrný, Běla Kolářová, Dušan Šimánek), k autorům s komplementární poetikou z okruhu galerie (Jan Merta, Jiří Kovanda, Jasanský/Polák), i k tvůrcům současné „postmediální“ fotografie (Jiří Thýn, Tereza Kabůrková). Do hry se Svobodovými „předobrazy“ a jejich odrazy jsme se snažili vnést fantazii, humor i možnost číst jeho umění novým, současnějším pohledem a v širších souvislostech.

  

kurátor: Pavel Vančát

  

poděkování: autoři, zapůjčitelé, Rámy&Pasparty, Hana Svobodová