Vernisáž 12. prosince 2011 v 19
hodin

Od
13. prosince 2011 do 8. ledna 2012

Recyklace
patří v umění stále k aktuálním tématům. Rozvíjí se hlavně
od 60. let, ale s proměnou výrazových prostředků a s nástupem
nových médií se mění její výrazové možnosti. Je celkem
jedno, jestli umělci recyklují skutečné nebo virtuální prvky,
jestli je berou ze skládek, smetišť, plakátovacích ploch nebo z
filmu, videa a internetu. Formy recyklace jsou tak rozmanité, že
výstava přináší pestrý obraz o našem životě i o umění
současné doby

Kurátor Jiří
Machalický