Výstava Remixed and Reimagined není ani klasickou autorskou retrospektivou či přehlídkou nových, zatím nevystavených prací. Výstava má spíše ukázat, jak široký a různorodý je Skreplův vliv na současnou uměleckou scénu. Vladimír Skrepl začal vystavovat již v polovině 80. let a jeho vliv, s různou intenzitou, je od té doby kontinuální. Od roku 1994 také působí jako vedoucí malířského ateliéru na pražské AVU.

  

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili umělce a umělkyně Jiřího Kovandu, Josefa Bolfa, Jakuba Hoška, Evu Koťátkovou, Adélu Součkovou, Marka Thera, Jana Šerých a Krištofa Kinteru s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

  

Výstava představí i různé formální přístupy od instalací, konceptuálních děl, maleb, objektů po site specific projekty. Vzniká tak velice různorodý soubor děl, z nichž některá budou dokončována až v průběhu instalace výstavy. Úvod výstavy ukáže také některé možné historické inspirace Skreplova díla. 

  

kurátor: Otto M. Urban