Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.
 
Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.
 
Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.
 
Jsme živým organismem, který propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváříme tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu.
 
Pro práci studentů v našich 16 uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín poskytujeme zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Vydáváme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.
 
Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi a designérskými studii nejen Evropě, ale i v Asii či Americe.
 
Řada z našich absolventů již svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.
 
Každoročně otevíráme dveře ke studiu nadaným uchazečům o nejvyšší mety umělecké tvorby, aby se svým studiem a díly podíleli na ideálech akademické tvůrčí svobody a umělecké diskuse a stali se tak součástí kreativního prostoru zvaného FUD.