Výstava zachycuje proměny české fotografie jako uměleckého média v proměnlivém prostředí dvou posledních dekád, ovlivněných politickými změnami po roce 1989 i technologickým vývojem mířícím k masové digitalizaci a pluralizaci obrazových médií. Důraz je kladen na autory, kteří pojetí fotografie v rámci umění dokázali zproblematizovat a uchopit nově a obohatit jím celou výtvarnou scénu.

The exhibition should chronicle changes in Czech photography as an artistic medium against the backdrop of the turbulent past two decades, influenced both by the political upheaval after 1989 and by technological advancements tending towards the mass digitalization and pluralization of imaging. Depicting the whole range of meanings of the word “photography” over those twenty years is far beyond the possibilities of one exhibition. We are focusing, then, on the artists who succeeded in questioning the concept of photography in art, re-grasping it and employing it to enrich the contemporary art scene.

O výstavě

Klíčovou otázkou výstavy je to, co se vlastně za těch 20 let s „fotografií“ jako uměním stalo. Soustředí se tak nikoliv na průzkum všech přežívajících žánrů fotografie, ale naopak na výskyt všech jejích nových mutací, často sahajících za její dosavadní hranice.

Použití fotografie v současném umění se od devadesátých let zásadně demokratizovalo: fotografie se postupně jako umělecké médium vysvobodila z izolace dané její technicistně profesní podstatou. V posledních dvou dekádách tak můžeme pozorovat odklon od modernistické vize fotografie k postkonceptuálně formulované tvorbě. Na poli námětů a syžetů se důraz přesouvá od zrcadlení (ať vnější či vnitřní) skutečnosti k jejímu strukturovanějšímu popisu: fotografie přejímá jazyky poesie, sociologie, psychologie i samotných masmédií. Výstava tak zachycuje postupné proměny a variace fotografie: od postmoderní nadsázky přes konceptuální přístupy 90. let až po nejsoučasnější díla zkoumající samu podstatu fotografického média. I z hlediska ostatních uměleckých přístupů (malba, instalace, performance) naznačuje výstava proměny vnímání fotografie jako nositele sociálního a kulturního obsahu.

Výstava představí kolem 150 děl od dvaceti autorů a dvou autorských dvojic, pracujících přímo i nepřímo s fotografií a příbuznými médii.

K výstavě bude vydán ve spolupráci s časopisem Fotograf bohatě ilustrovaný katalog o rozsahu 150 stran hodnotící dvě poslední dekády nejen z hlediska fotografie, ale i z pohledu současného

Umělci na výstavě

Zbyněk Baladrán, Pavel Baňka, Veronika Bromová, Jiří Černický, Milena Dopitová, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Václav Jirásek, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Jiří Kovanda, David Možný, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ivan Pinkava, Daniel Pitín, Štěpánka Šimlová, Václav Stratil, Antonín Střížek, Jiří Surůvka, Jiří Thýn, Filip Turek, Aleksandra Vajd a Hynek Alt

Kurátor / Curated by: Pavel Vančát